RGB sang HEX

Chuyển đổi mã màu RGB sang định dạng HEX bằng một trong các ứng dụng bên dưới

Cách chuyển đổi RGB sang HEX

1

Chọn một ứng dụng

Ở trên cùng, phía trên cửa sổ trình chỉnh sửa, bạn có thể thấy các nút chọn ứng dụng. Nhấp vào một trong số chúng để khởi chạy ứng dụng. Sau đó, bạn có thể chuyển đổi ứng dụng này và thử ứng dụng khác.

2

Làm theo các bước

Bây giờ bạn có thể sử dụng ứng dụng bên trong trình chỉnh sửa để chuyển đổi RGB sang HEX. Làm theo hướng dẫn mà bạn sẽ thấy bên trong ứng dụng, nếu bạn không thích ứng dụng này, hãy thử ứng dụng khác.

3

Tận hưởng thành quả

Giờ bạn đã có hình ảnh ưng ý, đừng quên lưu vào máy tính. Đồng thời thêm trang web của chúng tôi vào dấu trang của bạn và vào màn hình chính của thiết bị của bạn để không bị mất liên kết.

RGB sang HEX Sự khác biệt giữa RGB và HEX là gì

Mô hình màu RGB tạo ra màu sắc của màn hình máy tính và tivi, máy quét và các thiết bị điện tử khác. Mô hình RGB là một mô hình màu cộng, tức là các màu được tạo ra bằng cách cộng các quang thông. Đối với mỗi pixel của hình ảnh trên màn hình điều khiển, một bộ ba màu với một mức độ sáng nhất định được tạo ra. Bằng cách kết hợp các màu có độ sáng khác nhau này, toàn bộ quang phổ màu mà chúng ta nhìn thấy trên màn hình được tạo ra. Cách xác định màu sắc phổ biến, rộng rãi và tiện lợi nhất là RGB. RGB là chữ viết tắt của (Red Green Blue), có nghĩa là: đỏ, xanh lá cây, xanh lam là các màu cơ bản, bằng cách kết hợp tất cả các màu khác sẽ thu được.

Mã hóa màu HEX về cơ bản là biểu diễn hệ thập lục phân của mô hình RGB được thảo luận ở trên. Tất cả các mã màu của mô hình này được trình bày dưới dạng kết hợp của một bộ ba số trong hệ thống số thập lục phân, trong đó mỗi nhóm trong số ba nhóm chịu trách nhiệm về màu thành phần của nó. Độ dài nhóm là cố định - 2 ký tự. Cách tiếp cận này vẫn cho phép bạn chỉ định 256 trạng thái của hệ số màu mong muốn. Giá trị của mỗi nhóm hệ số phải từ 00 đến FF. Đối với các trình duyệt, cũng có thể sử dụng một dạng màu viết đơn giản ở định dạng HEX, trong đó chỉ có ba ký tự mã được biểu thị thay vì 6. Trong trường hợp này, giả định rằng mỗi nhóm trong ba nhóm bao gồm các ký tự giống nhau. Ví dụ, AAFF11 có thể được viết tắt thành AF1.

Tất cả các bộ chuyển đổi RGB

RGB sang HEX RGB sang HEX

Chuyển đổi mã màu RGB sang định dạng HEX miễn phí và nhanh chóng. Với công cụ chuyển đổi RGB sang HEX trực tuyến đơn giản của chúng tôi, bạn có thể nhận được mã màu ở định dạng phù hợp.

RGB sang HSL RGB sang HSL

Chuyển đổi mã màu RGB sang định dạng HSL miễn phí và nhanh chóng. Với bộ chuyển đổi RGB sang HSL trực tuyến đơn giản của chúng tôi, bạn có thể nhận được mã màu ở định dạng phù hợp.

RGB sang HSV RGB sang HSV

Chuyển đổi mã màu RGB sang định dạng HSV miễn phí và nhanh chóng. Với bộ chuyển đổi RGB sang HSV trực tuyến đơn giản của chúng tôi, bạn có thể nhận được mã màu ở định dạng phù hợp.

RGB sang HSB RGB sang HSB

Chuyển đổi mã màu RGB sang định dạng HSB miễn phí và nhanh chóng. Với bộ chuyển đổi RGB sang HSB trực tuyến đơn giản của chúng tôi, bạn có thể nhận được mã màu ở định dạng phù hợp.

RGB sang HTML RGB sang HTML

Chuyển đổi mã màu RGB sang định dạng HTML miễn phí và nhanh chóng. Với công cụ chuyển đổi RGB sang HTML trực tuyến đơn giản của chúng tôi, bạn có thể lấy mã màu ở định dạng phù hợp.

RGB sang CMYK RGB sang CMYK

Chuyển đổi mã màu RGB sang định dạng CMYK miễn phí và nhanh chóng. Với công cụ chuyển đổi RGB sang CMYK trực tuyến đơn giản của chúng tôi, bạn có thể nhận được mã màu ở định dạng phù hợp.

RGB sang RAL RGB sang RAL

Chuyển đổi mã màu RGB sang định dạng RAL miễn phí và nhanh chóng. Với công cụ chuyển đổi RGB sang RAL trực tuyến đơn giản của chúng tôi, bạn có thể nhận được mã màu ở định dạng phù hợp.

RGB sang Pantone RGB sang Pantone

Chuyển đổi mã màu RGB sang định dạng Pantone miễn phí và nhanh chóng. Với bộ chuyển đổi RGB sang Pantone trực tuyến đơn giản của chúng tôi, bạn có thể nhận được mã màu ở định dạng phù hợp.

Bạn có thích PhotoRetrica? Giúp chúng tôi phát triển!

Chúng tôi đang cố gắng hết sức để tạo ra trình chỉnh sửa tiện lợi và linh hoạt nhất cho mọi thứ liên quan đến ảnh và hình ảnh. Chung tôi cân sự giup đơ của bạn. Thêm chúng tôi vào dấu trang của bạn hoặc vào màn hình chính của thiết bị của bạn. Chia sẻ liên kết đến trang web của chúng tôi trên các mạng xã hội của bạn. Cảm ơn bạn!